Slika
Slika

Spoznaj postopek uravnoteženja kose - da bo košnja bolj tekoča in manj obremenjujoča za telo

Miha Jereb Piše: Miha Jereb, inovator
Nedelja, 14. julij 2024

Marsikdo se ne zaveda, da je po vsaki menjavi rezalnega orodja, kadar namesto glave z nitko na koso namestiš kosilno glavo KOSSIKA ali kovinsko rezilo, potrebno koso tudi ponovno uravnotežiti. Enako velja po namestitvi nastavljivega ročaja KOSSIKA na koso.

Kajti le pravilno uravnotežena kosa ti omogoča manevriranje s kar najmanj vložene energije. Poleg tega tudi preprečuje, da bi nitka, kosilni nož ali rob kovinskega rezila med košnjo udarjal ob tla.

Posledice nepravilno uravnotežene motorne kose se namreč kažejo v težavni, netekoči košnji in v poškodbah rezalnega elementa: prekomerni porabi kosilne nitke, prekomerni obrabi kosilnih nožev oziroma skrhanem robu kovinskega rezila.
Slika
Zgornji nož - stanje po košnji zgolj 100 m^2 površin, nepravilno uravnotežena kosa.
Spodnji nož - stanje po košnji 1.300 m^2 površin, pravilno uravnotežena kosa.
Do poškodb rezalnega elementa (nitke, nožev, robu rezila) pride tudi v primeru prekomernega nagibanja rezalnega orodja v stran, ki je največkrat posledica neustrezne uravnoteženosti kose:
Pravilno uravnotežena kosa se kaže v pravilni legi kose glede na uporabnika in na površino košnje - to pravzaprav pomeni, da najdeš optimalno pozicijo vpetja ročaja in nosilnega pasu na koso, kar vpliva na lego kose.

Pred samim postopkom uravnoteženja kose pa je pomembno, da narediš sledeče (sledi navodilom v nadaljevanju):
 1. nastaviš izhodiščni (začetni) položaj ročaja
 2. nastaviš izhodiščni (začetni) položaj nosilnega pasu
 3. izbereš in na koso namestiš primerno rezalno orodje (kosilno glavo)
Pozor: med postopkom uravnoteženja naj bo rezervoar za gorivo napolnjen do polovice.

Izhodiščni položaj ročaja kose

Okrogli ročaj – ta naj bo nameščen na udobni razdalji, vsaj 25 centimetrov pred ročajem z ročico plina.
Slika
Pozor: na kosi z okroglim ročajem mora biti nameščeno tudi varovalo oziroma prepreka (označena s puščico), usmerjeno na levo stran kose. Ta ti preprečuje, da bi s sprednjo levo nogo stopil v delovno območje rezalnega orodja.

Dvojni ročaj – ta naj bo nameščen približno 40 centimetrov pred ohišjem motorja. Ročica plina na desni strani naj bo od točke vpetja na koso oddaljena približno 15 centimetrov oziroma 1/3 širine ročajne cevi.
Slika
Kot dvojnega ročaja (α) prilagodiš tako, da imaš zapestja iztegnjena in roke v komolcih rahlo pokrčene.
Slika
Kot med ročajno cevjo in pogonsko cevjo kose (ß) prilagodiš tako, da imaš rezalno orodje neposredno pred seboj, ko koso držiš v rokah.

Izhodiščni položaj nosilnega pasu

Enoramenski pas – obesiš ga čez levo ramo in koso nanj vpneš ob desnem boku.

Dvoramenski pas – namestiš ga čez obe rami in naramnici prilagodiš tako, da je teža kose enakomerno razporejena na obeh ramenih.
Slika
Pas vpneš na koso med motorjem in ročajem ter ga podaljšaš na ustrezno dolžino, da je kosa vpeta na višini kolka, za širino dlani pod pasom, kot kaže zgornja slika.

Nahrbtne kose ne uporabljajo nosilnega pasu, zato v tem primeru postopek uravnoteženja, ki je opisan v nadaljevanju, ne pride v poštev.

Izbira primernega
rezalnega orodja

Glede na teren in rastje, ki ga želiš kositi, na koso namestiš primerno rezalno orodje. V osnovi so ti na voljo sledeča tri rezalna orodja, od katerih ima vsako svoj namen:
Slika
Kosilna glava z nitko
Namenjena košnji mladega, mehkega rastja in košnji ob drevesih, stebrih, ograji, zidu, pločniku in drugih trdih površinah.
Slika
Kosilna glava KOSSIKA
Namenjena košnji in čiščenju površin, poraslih z visoko travo, koprivami, robidovjem in drugim trdoživim zelenim (neolesenelim) rastjem.
Slika
3-krako kovinsko rezilo
Namenjeno čiščenju površin, zaraščenih z olesenelim rastjem - debelina stebel mladih dreves in grmičevja do največ 2 centimetrov.

Z izbero primernega rezalnega orodja glede na rastje, ki ga želiš kositi, si lahko zelo poenostaviš košnjo.

Vedeti moraš, da je glava s kosilno nitko prvenstveno namenjena vzdrževanju zelenice - torej pogostejši košnji še kratke in mehke trave.

S kosilno nitko težko kosiš visoko travo in trdoživo rastje, saj je košnja počasna, rastje pa se napleta okoli kosilne glave. Za ta namen uporabi kosilno glavo KOSSIKA, o kateri sem več napisal na predstavitveni strani (klikni tukaj).

Postopek
uravnoteženja kose

Sedaj, ko imaš nastavljen izhodiščni položaj ročaja in nosilnega pasu, moraš koso še pravilno uravnotežiti - le pravilno uravnotežena kosa omogoča manevriranje s kar najmanj vložene energije.

Poleg tega pravilno uravnotežena kosa preprečuje, da bi nitka, kosilni nož ali rob kovinskega rezila med košnjo udarjal ob tla in se tako prekomerno obrabljal.

Uravnoteženje kose poteka tako, da ugasnjeno koso, obešeno na nosilni pas, spustiš iz rok in počakaš, da se umiri in obstane v ravnovesju.

Nato s prenastavljanjem mesta pritrditve ročaja in vpetja nosilnega pasu spreminjaš težišče kose, s ciljem, da najdeš pravo ravnovesno lego kose, v kateri je:
 1. rezalno orodje (kosilna glava) ustrezno oddaljeno od tal
 2. rezalno orodje (kosilna glava) vzporedno poravnano s tlemi
POMEMBNO: med postopkom uravnoteženja naj bo rezervoar za gorivo napolnjen do polovice.

Ker se težišče kose spremeni glede na težo izbranega rezalnega orodja, moraš po vsaki menjavi rezalnega orodja koso ponovno uravnotežiti. Če koso uporablja več uporabnikov, naj jo vsak pred pričetkom uporabe uravnoteži glede na svojo telesno konstitucijo.

1. korak: oddaljenost rezalnega orodja od tal

Slika
Slika A: za košnjo čistih površin brez ovir (travnik) koso uravnotežiš tako, da rezalno orodje, ko koso spustiš iz rok, rahlo nalega na tla – rezalno orodje ne nosi teže kose temveč je le v rahlem stiku s tlemi, težo kose pa nosi ramenski pas.

Slika B: pri uporabi kovinskega rezlika oziroma za košnjo razbrazdanega ali skalnatega terena koso uravnotežiš tako, da rezalno orodje, ko koso spustiš iz rok, lebdi 5-10 centimetrov nad tlemi - s tem se izogneš trkom v ovire, ki štrlijo iz tal (skale, štori ...), katere sicer lahko poškodujejo rezalno orodje.

Postopek prilagajanja odmika od tal:
Ugasnjeno koso, obešeno na nosilni pas, spustiš iz rok in počakaš, da se umiri in obstane v ravnovesju.
Slika
Oddaljenost od tal reguliraš s pomikanjem vpetja nosilnega pasu vzdolž pogonske cevi kose:
 • rezalno orodje spustiš bližje k tlom tako, da nosilni pas vpneš bližje motorju kose (zelena puščica)
 • rezalno orodje odmakneš od tal tako, da pas vpneš bližje ročaju kose (rdeča puščica)
Nasvet: pri okroglem ročaju pomikaš objemko za vpetje pasu na koso, pri dvojem ročaju pa pas vpneš v eno od fiksnih točk (lukenj) za vpetje. Lahko se zgodi, da moraš celoten dvojni ročaj prestaviti oziroma ga pomakniti bolj proti motorju kose oziroma rezalnemu orodju.

2. korak: nagib rezalnega orodja

Rezalno orodje mora biti vselej vzporedno poravnano s tlemi v vseh smereh – ni nagnjeno ne naprej, ne nazaj, niti v stran.
Slika
Vzporedna lega preprečuje, da bi nitka, kosilni nož ali rob rezila med košnjo udarjal ob tla. S tem se izogneš prekomerni porabi kosilne nitke, poškodbam kosilnih nožev in robu kovinskega rezila.

Pomembno: bodi pozoren, da imaš rezalno orodje vzporedno poravnano s tlemi tudi med samo košnjo, da torej rezalnega orodja oziroma kose med košnjo ne nagibaš v stran.

Postopek prilagajanja nagiba v stran:
Ugasnjeno koso, obešeno na nosilni pas, spustiš iz rok in počakaš, da se umiri in obstane v ravnovesju.
Slika
Nagib v stran reguliraš z obračanjem vpetja nosilnega pasu okoli pogonske cevi kose:
 • če rezalno orodje visi v levo stran, zasukaš objemko oziroma točko vpetja pasu na koso v levo stran (zelena puščica)
 • če rezalno orodje visi v desno stran, zasukaš objemko oziroma točko vpetja pasu na koso v desno stran (rdeča puščica)
Nasvet: če je pri dvojnem ročaju nosilni pas vpet neposredno na ročaj, moraš po potrebi zasukati celoten ročaj v smer, v katero visi rezalno orodje.

Postopek prilagajanja nagiba naprej-nazaj:
Ugasnjeno koso, obešeno na nosilni pas, spustiš iz rok in počakaš, da se umiri in obstane v ravnovesju.
Slika
Nagib naprej-nazaj reguliraš s spremembo dolžine nosilnega pasu:
 • rezalno orodje, ki je nagnjeno nazaj, poravnaš vzporedno s tlemi tako, da skrajšaš dolžino pasu (zelena puščica)
 • rezalno orodje, ki je nagnjeno naprej, poravnaš vzporedno s tlemi tako, da podaljšaš dolžino pasu in s tem spustiš točko vpetja pasu na koso bližje k tlom (rdeča puščica)
POMEMBNO: po nastavitvi nagiba ponovno preveri, da je rezalno orodje v visečem položaju kose še vedno ustrezno oddaljeno od tal.
Verjamem, da si boš s pravilnim uravnoteženjem kose po zgornjem postopku precej olajšal košnjo.

Ker se težišče kose spreminja glede na težo izbranega rezalnega orodja, je potrebno po vsaki menjavi rezalnega orodja koso ponovno uravnotežiti. Kadar koso uporablja več uporabnikov, naj jo vsak pred pričetkom uporabe uravnoteži glede na svojo telesno konstitucijo.

Preberi si tudi, kaj je vzrok, da imaš med in po košnji razbolelo telo (klikni tukaj) – zakaj te bolijo roke in zakaj mišice ledvenega predela, in kaj je glavni razlog za bolečine v križu.


Hitreje in z manj napora,
Miha Jereb, podjetnik in inovator, KOSSIKA d.o.o.