Slika
Slika

Nauč se vyvážit křovinořez - aby bylo sečení hladší a méně náročné na tělo

Miha Jereb Napsal: Mihael, inovátor
Neděle, 14. července 2024

Mnoho lidí si neuvědomuje, že pokaždé, když mění žací nástroje pro sečení - například když nahrazují strunovou hlavu za žací hlavu KOSSIKA nebo kovový nůž - je nutné také křovinořez znovu vyvážit.

Protože pouze správně vyvážený křovinořez ti umožní manévrovat s minimálním vynaložením energie. Kromě toho zabrání tomu, aby žací struna, žací nůž nebo hrana kovového nože během sečení udeřila o zem.

Důsledky nesprávně vyváženého křovinořezu jsou patrné v obtížném, nerovnoměrném sečení a poškození řezného prvku: nadměrná spotřeba žací struny, nadměrné opotřebení žacích nožů nebo odštípnuté hrany kovového nože.
Slika
Horní nůž - stav po sečení pouze 100 m^2 plochy, s nesprávně vyváženým křovinořezem.
Spodní nůž - stav po sečení 1 300 m^2 plochy, s správně vyváženým křovinořezem.
Poškození řezného prvku (struna, nože, hrana nože) také nastává v případě nadměrného naklonění řezného nástroje na stranu, což je nejčastěji výsledkem nesprávně vyváženého křovinořezu:
Správně vyvážený křovinořez se projeví v korektní pozici křovinořezu vzhledem k uživateli a sečené ploše - to vlastně znamená najít optimální body připevnění pro rukojeť a popruh, což přímo ovlivňuje pozici křovinořezu.

Před samotným procesem vyvážení je důležité provést následující (podle instrukcí níže):
 1. nastav začáteční pozici rukojeti
 2. nastav začáteční pozici popruhu
 3. vyber a nainstaluj vhodný žací nástroj (žací hlava) na křovinořez
DŮLEŽITÉ: Během vyvažování by měla být palivová nádrž naplněna do poloviny.

Začáteční pozice rukojeti křovinořezu

Kruhová rukojeť – měla by být instalována v pohodlné vzdálenosti, alespoň 25 centimetrů před ovládací rukojetí.
Slika
Pozor: U křovinořezů s kruhovou rukojetí musí být také instalována bariéra (označená šipkou), směřující k levé straně křovinořezu. Ta ti zabrání vstoupit do pracovní oblasti žacího nástroje přední levou nohou.

Dvojitá rukojeť – měla by být instalována přibližně 40 centimetrů před motorovým blokem. Ovládací rukojeť na pravé straně by měla být od bodu připevnění na křovinořezu vzdálená asi 15 centimetrů nebo 1/3 šířky rukojetní trubky.
Slika
Nastav úhel dvojité rukojeti (α) tak, aby byly tvé zápěstí rovné a paže mírně ohnuté v loktech.
Slika
Nastav úhel mezi rukojetní trubkou a hnací trubkou křovinořezu (ß) tak, aby byl žací nástroj přímo před tebou, když držíš křovinořez.

Začáteční pozice popruhu

Jednoramenný popruh – umísti jej přes levé rameno a připevni křovinořez k němu u pravého boku.

Dvouramenný popruh – umísti jej přes obě ramena a nastav popruhy tak, aby byla hmotnost křovinořezu rovnoměrně rozložena na obou ramenech.
Slika
Připevni popruh k křovinořezu mezi motor a rukojeť a prodluž jej na odpovídající délku, aby byl křovinořez připevněn v úrovni boků, ve vzdálenosti šířky ruky pod pasem, jak je znázorněno na obrázku výše.

Zádový křovinořez nepoužívá popruh, takže v tomto případě není popsaný postup vyvážení použitelný.

Výběr vhodného
žacího nástroje

V závislosti na terénu a porostu, který chceš sekat, bys měl na křovinořez připevnit vhodný žací nástroj. Máš k dispozici základně tři žací nástroje, z nichž každý slouží svému účelu:
Slika
Strunová hlava:
Určena pro sečení mladého, měkkého porostu a sečení podél stromů, sloupů, plotů, zdí, obrubníků a dalších tvrdých povrchů.
Slika
Žací hlava KOSSIKA:
Určena pro sečení a čištění ploch pokrytých vysokým trávním porostem, kopřivami, ostružiníky a jiným odolným zeleným (ne-dřevnatým) porostem.
Slika
Trojzubý žací nůž:
Určen pro vyčištění ploch přerostlých mladými dřevinami - mladými stromky a keři do tloušťky 2 centimetry.

Výběrem vhodného žacího nástroje podle porostu, který chceš sekát, můžeš výrazně usnadnit sečení.

Měl bys vědět, že strunová hlava je primárně určena pro údržbu trávníků - tudíž pro častější sečení krátké a měkké trávy.

Sečení vysoké trávy a odolného porostu strunovou hlavou je obtížné, protože sečení je pomalé a porost se má tendenci motat kolem hlavy. Místo toho, pro tento účel použij žací hlavu KOSSIKA.

Postup
vyvážení křovinořezu

Nyní, když máš nastavenou počáteční pozici rukojeti a popruhu, musíš křovinořez správně vyvážit - pouze strong>správně vyvážený křovinořez ti umožní ovládat ho s minimem energie
Navíc správně vyvážený křovinořez zabraňuje, aby žací struna, nůž nebo hrana kovového nože během sečení udeřily do země, čímž předchází nadměrnému opotřebení.

Pro vyvážení křovinořezu uvolni vypnutý křovinořez zavěšený na popruhu z rukou a počkej, až se uklidní a zůstane vyvážený.

Potom přenastavením pozice rukojeti a uchycení popruhu na křovinořezu změníš těžiště křovinořezu s cílem najít správnou vyváženou pozici, ve které:
 1. žací nástroj (žací hlava) je ve správné vzdálenosti od země
 2. Žací nástroj (žací hlava) je rovnoběžný se zemí a není nakloněný do strany
DŮLEŽITÉ: Během vyvažování by měla být palivová nádrž naplněna do poloviny.

Protože těžiště křovinořezu se mění v závislosti na hmotnosti vybraného žacího nástroje, je potřeba jej po každé změně řezného nástroje znovu vyvážit. Pokud křovinořez používá více uživatelů, měl by jej každý uživatel před použitím přizpůsobit své tělesné konstituci.

Krok 1: Vzdálenost žacího nástroje od země

Slika
Obrázek A: Pokud to terén umožňuje, můžeš hlavu KOSSIKA úplně snížit k zemi a klouzat s ní po povrchu, což ti ulehčí ruce a tělo. Technika sečení je dosti podobná sečení s běžnou kosou. Během vyvažování křovinořezu by žací hlava měla jemně přiléhat na zemi.

Obrázek B: Na nerovném, drsném terénu nebo na terénu plném kamenů sečeš s hlavou zvednutou 5–10 cm nad zemí, jak jsi zvyklý při sečení strunovou hlavou. Tímto způsobem zabráníš, že by sečné nože udeřily o zem / kameny během sečení. Během vyvažování křovinořezu by se žací hlava měla vznášet 5 až 10 centimetrů nad zemí.

Postup - nastavení vzdálenosti od země:
Slika
Vzdálenost od země se nastavuje posunem bodu připevnění nosného popruhu podél hnací trubky křovinořezu:
 • Snížení žacího nástroje blíže k zemi připevněním popruhu blíže k motoru (zelená šipka).
 • Odtažení žacího nástroje od země připevněním popruhu blíže k rukojeti křovinořezu (červená šipka).
Tip: Při používání křovinořezu s kruhovou rukojetí posuň držák popruhu podél hnací trubky. Při použití křovinořezu s dvojitou rukojetí připevni popruh k jednomu z pevných bodů připevnění (otvorů) na rukojeti. Může být nutné celou dvojitou rukojeť přesunout směrem k motoru nebo žacímu nástroji.

Krok 2: Náklon žacího nástroje

Žací nástroj by měl být vždy rovnoběžně se zemí ze všech směrů - nesmí být nakloněný dopředu, dozadu ani na strany.
Slika
Rovnoběžná pozice žacího nástroje zabraňuje tomu, aby se struna, žací nůž, nebo hrana kovového nože během sečení dotýkaly země. To pomáhá zabránit nadměrnému použití struny, poškození žacích nožů a hrany kovového nože.

Důležité: ujisti se, že žací nástroj držíš rovnoběžně se zemí i během sečení, abys během sečení naklonil žací nástroj nebo křovinořez na stranu.

Postup - nastavení bočního náklonu:
Slika
Boční náklon se nastavuje otáčením upevňovacího bodu popruhu kolem hnací trubky křovinořezu:
 • Pokud se žací nástroj naklání doleva, otoč svěrku nebo upevňovací bod popruhu doleva (zelená šipka)
 • Pokud se žací nástroj naklání doprava, otoč svěrku nebo upevňovací bod popruhu doprava (červená šipka)
Tip: Při použití dvojité rukojeti, pokud je popruh připevněn přímo k rukojeti, musí být celá rukojeť otáčená ve směru, kam se naklání žací nástroj, pokud je to nutné.

Postup - nastavení náklonu dopředu-dozadu:
Slika
Náklon žacího nástroje dopředu a dozadu reguluješ změnou délky nosného popruhu:
 • Pokud je žací nástroj nakloněn dozadu, zkrat délku popruhu (zelená šipka).
 • Když je žací nástroj nakloněn dopředu, vyrovnej ho rovnoběžně se zemí tak, že prodloužíš délku popruhu, čímž snížíš bod upevnění popruhu ke křovinořezu blíže k zemi (červená šipka).
DŮLEŽITÉ: Po nastavení náklonu zkontroluj znovu, jestli je žací nástroj v zavěšeném stavu křovinořezu stále ve správné vzdálenosti od země nebo jen lehce se dotýká země.
Věřím, že pokud svůj křovinořez správně vyvážíš podle výše uvedeného postupu, sečení bude pro tebe mnohem snazší.

Jelikož se těžiště křovinořezu mění v závislosti na váze vybraného žacího nástroje, je potřeba jej po každé změně žacího nástroje znovu vyvážit. Pokud křovinořez používá několik uživatelů, každý uživatel by si jej měl před použitím vyvážit podle své tělesné konstituce.

Věnuj pozornost také tomu, co způsobuje bolest tvého těla během a po sečení (klikni sem) - proč bolí ruce, proč bolí bederní svaly a jaká je hlavní příčina bolesti dolní části zad.


Rychleji a s menší námahou,
Mihael Jereb, podnikatel a inovátor, KOSSIKA s.r.o.