Všeobecné podmínky

1. Obecné
2. Objednávání produktů
3. Dodání výrobků
4. Vyprodané produkty
5. Vyzvednutí objednaných produktů
6. Ceny
7. Platba
8. Výhrada vlastnictví
9. Odstoupení od smlouvy - vrácení výrobků a vrácení kupní ceny
10. Záruka
11. Vady materiálu
12. Odpovědnost a řešení sporů
13. Soubory cookie a reklama
14. Ochrana údajů


1. Obecné
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej výrobků zveřejněných na internetových stránkách KOSSIKA Česko, internetovém obchodě společnosti:
KOSSIKA s.r.o.
Češnjevek 7
4207 Cerklje na Gorenjskem
Slovinsko
E-mail: info-cz@kossika.com

Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách, proto se má za to, že každý zákazník, který se seznámí s jejich obsahem a objedná zboží, je seznámen s jejich úplným zněním.

Při objednávce v internetovém obchodě zákazník také výslovně potvrzuje, že se s těmito podmínkami plně seznámil.


2. Objednávání produktů
V internetovém obchodě si můžete objednat takto:

   Prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě


Kliknutím na tlačítko "Klikni pro Objednání" otevřete objednávkový formulář, kde v kroku 1 zadáte údaje pro vystavení faktury a doručení. V kroku 2 vyberete požadovanou nabídku a způsob platby a doručení. Nákup dokončíte kliknutím na tlačítko "Potvrd objednávku". Při objednávce prostřednictvím formuláře na webových stránkách doporučujeme uvést telefonní číslo, na kterém vás budeme moci bezplatně informovat o průběhu objednávky (všechny přijaté SMS jsou pro vás zdarma). Informace o zrušení objednávky naleznete v bodě 9.


3. Balení a dodávání výrobků
Výrobky vám dodáme s doručovací službou GLS ve vhodném obalu. Pokud nebudete v době návštěvy kurýra doma, zanechá vám oznámení o příchodu zásilky. Balík s objednanými výrobky na vás bude čekat na dohodnutém odběrném místě ještě 8 dní (GLS). V této lhůtě si jej můžete vyzvednout na dohodnutém odběrném místě.

Náklady na balné, dodání a poštovné za jednotlivou jednorázovou objednávku běžné nabídky v internetovém obchodě činí 99 Kč, a to bez ohledu na hodnotu objednávky a počet možných dodávek, kterými by bylo nutné výrobky při takové objednávce doručit. To neplatí v případě výher nebo při objednávce bezplatných vzorků (viz bod 14.), nebo pokud bylo zboží vráceno a poté znovu zasláno z důvodů na straně kupujícího.

Objednané zboží dodáme, pokud to bude možné, v obvyklé zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí objednávky, průměrná dodací lhůta je však 3-10 dnů od přijetí objednávky. Pokud nebude možné dodat zboží v zákonné 30denní dodací lhůtě, budeme vás co nejdříve informovat o předpokládané době dodání. V případě, že společnost KOSSIKA nesplní svůj závazek v zákonné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a objednávku zrušit


4. Vyprodané produkty
V jednotlivých případech se může stát, že vám nebudeme schopni dodat určitý výrobek, protože je vyprodaný nebo není v daném okamžiku skladem, i když to na webových stránkách není uvedeno. O této skutečnosti vás budeme neprodleně informovat. Prosíme o pochopení.


5. Vyzvednutí objednaných produktů v sídle společnosti
Omlouváme se, vyzvednutí objednaných výrobků v sídle společnosti není možné. Osobní vrácení výrobků rovněž není možné.


6. Ceny a speciální nabídky
Všechny ceny uvedené v katalogu nebo na webových stránkách jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) a zahrnují DPH. Vystavená faktura zahrnuje kromě ceny výrobku také náklady na balení a dodání ve výši uvedené v objednávkovém formuláři.

Speciální nabídky (slevy) mohou být týdenní nebo denní, tvoří se v závislosti na poptávce a dostupných zásobách.

Firmy nebo plátci DPH musí při objednávce předložit identifikační číslo nebo daňové číslo. Společnost KOSSIKA d.o.o je plátcem DPH a vypočítává DPH v souladu se zákonem.
Společnost KOSSIKA s.r.o. je plátcem DPH a vypočítává DPH v souladu se zákonem. Identifikační číslo pro účely DPH společnosti KOSSIKA s.r.o.: SI48660167
Ceny jsou platné od 15.8.2023 do odvolání nebo změny.


7. Platba
Za objednané produkty lze zaplatit následujícím způsobem:

   Na dobírku - v případě, že zaplatíte za zboží kurýrovi v okamžiku doručení, přičemž náklady na převod peněz hradí společnost KOSSIKA s.r.o..

   Platba kreditní nebo debetní bankovní kartou - v případě, že zaplatíte za zboží kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím systému Stripe, hradí veškeré vzniklé náklady společnost KOSSIKA s.r.o..

Pro právnické osoby platí stejné podmínky pro objednávání a placení produktů.

Vyhrazujeme si také právo dodat zboží pouze na základě platby zálohovou fakturou nebo kreditní/debetní kartou.
V případě, že zákazník objednané zboží nepřevezme, je v budoucnu možná pouze platba zálohovou fakturou nebo kreditní/debetní kartou.


8. Výhrada vlastnictví
Vyhrazujeme si vlastnické právo k prodávaným výrobkům, které zůstávají majetkem společnosti KOSSIKA s.r.o. i po jejich předání vám, dokud za ně nezaplatíte celou kupní cenu.


9. Odstoupení od smlouvy - vrácení výrobků a vrácení kupní ceny
Od objednávky produktů můžete kdykoli odstoupit. Objednávku můžete zrušit tak, že nám dáte vědět prostřednictvím kontaktního formuláře, zašlete zprávu na adresu info-cz@kossika.com nebo zašlete vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Pokud výrobek nefunguje správně nebo nefunguje podle vašich představ, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pošlete zprávu na info-cz@kossika.com, kde vám budeme schopni pomoci s potřebným vysvětlením. Předejdete tak možnému nesprávnému použití výrobku a poškození samotného výrobku a případnému poškození dalších věcí.

Si les produits commandés et reçus ne vous conviennent toujours pas, vous pouvez résilier le contrat dans les 90 jours suivant la réception en nous le notifiant via le formulaire de contact ou en envoyant un message à info-cz@kossika.com. En cas de résiliation du contrat, vous devez retourner les produits dans les 14 jours à l'adresse indiquée : Pokud by Vám objednané a obdržené výrobky přesto nevyhovovaly, můžete od smlouvy odstoupit do 90 dnů od jejich obdržení, a to oznámením prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zasláním zprávy na info-cz@kossika.com. Po oznámení o odstoupení od smlouvy musíte zboží vrátit do 14 dnů na adresu:

Adresa pro vrácení zboží (zde není žádná fyzická prodejna):
EXPANDECO - KOSSIKA
Tř. 3 května 910
763 02 Zlín-Malenovice


V případě vrácení výrobků hradí náklady na poštovné účtované poštovní službou sám zákazník, pokud není dohodnuto jinak.

K vrácení výrobků je třeba přiložit kopii faktury a osobní údaje pro vrácení peněz.

Pokud jste objednávku zaplatili kreditní / debetní kartou, budou vám peníze vráceny zpět na účet spojený s kartou.

Pokud jste objednávku zaplatili při převzetí balíku (na dobírku), napište při vrácení zboží mezi osobní údaje číslo svého osobního transakčního bankovního účtu, kam má být převedena zaplacená kupní cena - pokud máte přístup k tiskárně, můžete si formulář vytisknout (kliknutím) nebo se jím inspirujete.

Vrácení kupní ceny v hotovosti ani poštovní poukázkou není možné, neboť společnost neoperuje s hotovostí.

Peníze vám vrátíme co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Za oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje i nepřevzetí zásilky nebo nevrácení výrobků do 30 dnů od převzetí objednaného zboží.


10. Záruka
Záruka běží od data zakoupení/doručení. Záruční podmínky jsou vytištěny na zadní straně obdržené faktury nebo v návodu k výrobku, který obdržíte při dodání zboží.

Kontrolu a odstraňování závad, pokud není v návodu k výrobku uvedeno jinak, provádí společnost KOSSIKA s.r.o.. Trvá-li déle než 45 dní, vyměníme výrobek za nový, a pokud to není možné, vrátíme kupní cenu za výrobek v plné výši.

V případě, že výrobek nefunguje správně nebo nefunguje podle vašich představ, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pošlete zprávu na info-cz@kossika.com, kde vám budeme schopni pomoci s potřebným vysvětlením.

Zakoupené výrobky nám můžete také zaslat k servisní prohlídce poštou ve vhodném obalu.


11. Vady materiálu
Pokud se na výrobku objeví věcné vady do 2 let od převzetí, musí uživatel v zákonné lhůtě vadu oznámit poskytovateli a v oznámení o chybě vadu podrobněji popsat a umožnit poskytovateli kontrolu výrobku. V tomto ohledu platí právní ustanovení Občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Chyba je skutečná:
- pokud věc nemá vlastnosti potřebné pro její běžné užívání;
- jestliže věc nemá vlastnosti potřebné pro zvláštní použití, pro které ji kupující kupuje, ale které byly prodávajícímu známy nebo mu měly být oznámeny;
- nemá-li věc vlastnosti, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány;
- jestliže prodávající dodal věc, která neodpovídá vzoru nebo modelu, ledaže vzor nebo model byl předveden pouze pro účely oznámení.


12. Odpovědnost a řešení sporů
Společnost KOSSIKA s.r.o. nenese odpovědnost za komplikace a problémy, které mohou vzniknout v případě nesprávného použití výrobku. Rovněž pracovníci centra pomoci internetového obchodu KOSSIKA Česko nejsou odpovědní za osobní řešení jakýchkoli problémů týkajících se používání výrobku.

Komunikace probíhá výhradně prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo telefonu. Osobní návštěvy a předvádění výrobků v prostorách společnosti nejsou možné. V případě stížností postupujte podle bodu 10.

KOSSIKA s.r.o. ne reconnaît aucun des fournisseurs de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation comme compétent pour résoudre les litiges de consommation qui pourraient être initiés par le consommateur conformément à la loi sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Společnost KOSSIKA s.r.o. neuznává žádného z poskytovatelů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentního pro řešení spotřebitelských sporů, které by mohl spotřebitel iniciovat v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line (SRPS).


13. Soubory cookie a reklama
KOSSIKA Česko používá soubory cookie, ve kterých anonymně ukládá informace o tom, které stránky návštěvník navštívil, a mění obsah webových stránek podle typu prohlížeče nebo jiných informací, které návštěvník odeslal prostřednictvím prohlížeče během relace - návštěvy.

Pomocí cookies také propagujeme naši nabídku prostřednictvím různých online reklamních sítí, z nichž využíváme také službu "Remarketing" od společností Google, Facebook a Sklik (Seznam). Tato služba nám umožňuje zobrazovat reklamu naší nabídky na různých webových stránkách na základě souborů cookie, které návštěvníci obdrželi během návštěvy internetového obchodu KOSSIKA Česko.

Soubory cookie třetích stran pro účely "remarketingu" jsou do počítače návštěvníka stahovány s jeho předchozím výslovným souhlasem.

Nastavení souborů cookie můžete změnit kliknutím zde

Provozování konkrétních reklam v síti Google Display Network můžete odhlásit kliknutím zde. Více informací o reklamě a shromažďování údajů prostřednictvím společnosti Google si můžete přečíst zde.

Veškeré údaje získané popsaným způsobem používáme pro tzv. "remarketing".

Nastavení pro přijímání souborů cookie můžete upravit ve svém prohlížeči.


14. Ochrana údajů
Vaše osobní údaje jsou pečlivě chráněny v souladu s platnými předpisy. Údaje získané při odběru novinek, zadání objednávky, a to i nepotvrzené nebo nedokončené (vyplněný pouze první krok objednávkového formuláře, tedy registrace v internetovém obchodě), výherní hry a ankety, budou použity na základě právního důvodu, oprávněného zájmu nebo s vaším souhlasem za účelem zaslání objednávky, nabídek, faktur, reklamací a další nezbytné komunikace mezi vámi a společností KOSSIKA s.r.o., která je správcem osobních údajů.
Osobní informace (OI) Právní základ pro uložení Účel zpracování Doba uložení
Informace o uživateli - pohlaví *, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Plnění smlouvy, oprávněný zájem Pro plnění smlouvy, včetně obecného statistického zpracování údajů o uživateli a jeho objednávkách, zpětných nákupech, souhrnném chování zákazníků. * Pohlaví zákazníka se ukládá a zpracovává výhradně pro účely oslovení a přizpůsobení prodejního textu podle pohlaví. 3 roky od poslední objednávky nebo vydaného servisního příkazu.
Informace o uživateli - pohlaví *, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní souhlas Pro realizaci marketingové komunikace, která není přímo spojena s individuální objednávkou. * Pohlaví zákazníka se ukládá a zpracovává výhradně pro účely oslovení a přizpůsobení prodejního textu podle pohlaví. 3 roky od poslední objednávky nebo vydaného servisního příkazu nebo do zrušení.
Informace o objednávce uživatele a vystavené faktuře - datum a místo nákupu, zakoupené položky, ceny zakoupených položek, celková částka nákupu, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum vystavení faktury. Provedení zakázky K plnění smlouvy, včetně plnění objednávek (dodávek produktů a poskytování služeb), fakturace, komunikace s vámi, ověřování vašich plateb a plnění našich dalších a/nebo vašich závazků. 30 dní, pokud není objednávka dokončena nebo potvrzena.
30 dní, pokud je objednávka dokončena, ale následně zrušena, nepřevzata nebo nezaplacena.
3 roky, pokud je objednávka dokončena a zboží je převzato nebo zaplaceno.
Účet se uchovává po dobu 10 let.
Údaje o řešení stížností na výrobky - datum a místo přezkoumání stížnosti, dotyčné výrobky. Provedení zakázky Plnění našich a/nebo vašich povinností v rámci smluvního vztahu. 3 roky od vydaného servisního příkazu.
Informace o tom, jak uživatel používá webové stránky provozovatele. Oprávněný zájem Pro obecnou optimalizaci podnikání a optimalizaci online reklamy prostřednictvím služby Google Analytics. Trvale, anonymizované.
Informace o uživatelově používání webové stránky provozovatele. Osobní souhlas Provádění remarketingu v reklamní síti Google Ads a Facebook na základě získaného souhlasu ke komunikaci s nabídkami a obsahem na míru. Maximálně 540 dní od poslední návštěvy webových stránek nebo do odvolání.
Informace o komunikaci se službou podpory - e-mailová adresa, telefonní číslo, datum, čas a obsah poštovní nebo e-mailové komunikace, datum, čas a trvání telefonických hovorů. Plnění smlouvy, oprávněný zájem Pro rychlejší a bezproblémovou poprodejní pomoc po telefonu, poštou nebo e-mailem v souvislosti s vaší objednávkou nebo zájmem. Natrvalo nebo do odvolání.
Informace o reklamním nebo způsobu získání zdroje, prostřednictvím kterého uživatel přišel do kontaktu se značkou KOSSIKA - webové stránky a reklamní kampaň nebo kampaň, call centrum. Oprávněný zájem Analýza výkonu reklamních kanálů a jejich optimalizace. Trvale, anonymizované po:
Po 30 dnech, pokud není objednávka dokončena nebo potvrzena;
30 dnů, pokud je objednávka dokončena, ale následně je zrušena, zboží není obdrženo nebo není zaplaceno;
3 roky, pokud je objednávka dokončena a zboží je obdrženo nebo zaplaceno.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, plnění zákonných povinností vystavit daňově potvrzenou fakturu a informovat o stavu objednávky, nabídkách a dalším obsahu poštou nebo e-mailem či SMS po předchozím souhlasu nebo oprávněném zájmu.

Po uplynutí doby uchovávání jsou vaše osobní údaje automaticky vymazány nebo anonymizovány, s výjimkou komunikačních údajů a údajů na faktuře, které jsou uchovávány v elektronické podobě ve společnosti KOSSIKA s.r.o. a v partnerské společnosti E-RAČUNI d.o.o, Titova cesta 8, 2000 Maribor, Slovinsko, která vystavuje, certifikuje a uchovává faktury. Faktury jsou uchovávány po dobu 10 let od konce roku, ke kterému se vztahují. Na základě písemné žádosti můžete kdykoli obdržet duplikát faktury nebo smlouvy.

Společnost KOSSIKA s.r.o. zároveň zpracovává údaje o nepřijatých objednávkách, aby zabránila podvodům, a to tak, že v případě dvou nepřijatých objednávek v internetovém obchodě zabrání porušovateli objednat si výrobky s platbou při převzetí, ale přesto si může objednat výrobky s platbou předem.

V případě podání objednávky může být vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa poskytnuta obchodním partnerům v souladu s právním základem:
  • E-RAČUNI d.o.o., Titova cesta 8, 2000 Maribor – pro potřeby plnění smlouvy, pro elektronické vystavování, certifikaci a uchovávání faktur
  • General Logistics Systems d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana – pro potřeby plnění smlouvy, pro dodání objednaného zboží a převod platby
  • KRO, d.o.o, Barletova cesta 4a, 1215 Medvode – pro potřeby přímého marketingu s předchozím souhlasem, pro tisk a zasílání adresného direct mailu

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které má společnost KOSSIKA k dispozici, na jejich opravu nebo výmaz - po přihlášení do uživatelského účtu společnosti KOSSIKA na adrese https://www.kossika.com/moj-profil . Pokud jste při objednávce neuvedli své telefonní číslo, které je podmínkou pro přihlášení do uživatelského účtu, napište si o aktualizaci uživatelského účtu pro elektronické přihlášení do systému.

Dále máte právo na omezení zpracování, právo na informace, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku podle nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o toku těchto údajů.

Z odběru oznámení o speciálních nabídkách, slevách a dalším obsahu prostřednictvím e-mailu nebo SMS se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit se z odběru v přijatém e-mailu nebo odhlášením z odkazu https://www.kossika.com/odjava nebo https://www.kossika.com/moj-profil .


KOSSIKA s.r.o.
Češnjevek 7
4207 Cerklje na Gorenjskem
Slovinsko

Češnjevek, 15.8.2023