VODIČ: kako pravilno nastaviti motorno koso za enostavnejšo košnjo in daljšo življenjsko dobo rezalnega orodja

Miha Jereb Piše: Miha Jereb
Sreda, 22. september 2021

Motorno koso ob nakupu zaradi lažjega transporta in skladiščenja prejmemo pakirano v škatli - v razstavljenem stanju. Tako moramo pred prvo uporabo koso sestaviti sami na podlagi priloženih navodil.

Marsikateri uporabnik motorne kose pri tem spregleda dejstvo, da položaj pritrditve posameznih delov, predvsem nosilnega pasu in ročaja, ni stalen. Položaj spreminjamo glede na teren, na katerem kosimo (ravnina / strmina), in glede na izbrano rezalno orodje, s katerim kosimo.

Ker se navade pri košnji in načini košnje med uporabniki razlikujejo, proizvajalci motornih kos težko predpišejo začetno nastavitev motorne kose, ki bi ustrezala vsem. Prav tako različno rezalno orodje zahteva ustrezno prilagoditev kose.

Zato so obvezen sestavni del vsakih navodil za uporabo kupljene motorne kose tudi napotki za pravilno pritrditev nosilnega pasu ter napotki za pravilno uravnoteženje kose glede na nameščeno rezalno orodje.

Na motorno koso je namreč mogoče namestiti različna rezalna orodja, ki imajo različne rezalne lastnosti, zaradi česar rezalno orodje pri delu s koso pogosto menjujemo. Pri delu uporabljamo sledeča rezalna orodja:
 • kosilno glavo s kosilno nitko za rezanje trave
 • kosilno glavo s kosilnimi noži za rezanje trave in druge zelene vegetacije, kamor spada tudi kosilna glava KOSSIKA
 • kovinski list z različnim številom kosilnih krakov za rezanje trave in/ali grmičevja
Različno rezalno orodje zaradi različne namembnosti, oblike, velikosti in teže, od nas zahteva, da po vsaki menjavi rezalnega orodja ponovno pravilno uravnotežimo koso.

To storimo tako, da nastavimo pravilno pozicijo vpetja in dolžino nosilnega pasu, kar vpliva na odmaknjenost rezalnega orodja od tal, da le-to lepše in enakomernejše drsi nad/po površini terena, ter naklona rezalnega orodja, da med košnjo ne udarja ob tla.

V primeru, da kosa ni pravilno uravnotežena in da kosilna glava med košnjo ni v vzporednem položaju s tlemi, temveč je nagnjena, potem nitka, kosilni nož oziroma rob rezila med košnjo tolče po zemlji.

Posledice neustrezne uravnoteženosti kose oziroma neustrezno nastavljenega nosilnega pasu se namreč odražajo v
 • trganju in posledično prekomerni porabi kosilne nitke,
 • prekomerni obrabi in trganju kosilnih nožev,
 • hitri otopitvi robu kosilnega lista,
 • izmetu trdih predmetov kot je kamenje
 • škodljivemu rezu trave popolnoma do zemlje
 • obremenjujoči, počasni in netekoči košnji.
Zato je po menjavi rezalnega orodja potrebno koso najprej preizkusiti in po potrebi ustrezno spremeniti položaj posameznih sestavnih delov, kot je to opisano v nadaljevanju tega vodiča.

Tako tudi v primeru glave KOSSIKA ob nepravilni uporabi motorne kose oziroma nagibu kosilne glave, ki je posledica neustrezne nastavitve nosilnega pasu in ročaja/krmila, lahko pride do poškodb na ostrem robu noža.
Slika
Zgornji nož - stanje po košnji zgolj 100 m^2 površin ob NEustrezno nagnjeni glavi med košnjo
Spodnji nož - stanje po košnji 1.300 m^2 površin ob pravilni, s tlemi vzporedno poravnani glavi
Na nožu lahko nastane tudi globlja prečna zareza, ki se z uporabo daljša prečno na nož, vse dokler se nož ne odtrga na mestu zareze/razpoke.

Zato je nujno, da po vsaki menjavi rezalnega orodja uravnotežimo koso po navodilih proizvajalca motorne kose, ki jo uporabljamo, oziroma po navodilih tega vodiča. Le tako bo košnja tekoča in manj obremenjujoča za telo, obraba rezalnega orodja pa občutno manjša.

* Da bi se še dodatno izognili zgornjim težavam, da torej med košnjo ne bi povzročali škode na rezalnem orodju, moramo pred košnjo OBVEZNO pregledati območje košnje in odstranit VSE trde predmete, kot so npr. kamenje in vejevje. Vse nepremostljive ovire, kot so skale, stebri, ograje, debla dreves ipd. je potrebno predhodno označiti in se jim med košnjo izogniti.

PRAVILNO URAVNOTEŽENJE KOSE

Del sestava motorne kose je eno- ali dvo-ramenski nosilni pas, ki ima tri pomembne funkcije:
 • nosilni pas, na katerega je obešena kosa, razbremeni naše roke in telo, saj težo kose med košnjo nosi pas, kar pomeni, da nam težo kose ni potrebno »nositi v rokah«
 • koso, vpeto na nosilni pas, med košnjo preprosteje in z bistveno manj napora pomikamo v smereh desno-levo okoli same osi vpetja na pas
 • kosa, vpeta na nosilni pas, postavi rezalno orodje v ustrezen položaj glede na raven tal, da lahko neovirano drsi nad/po površini terena in med košnjo ne udarja ob tla
Nosilni pas nam torej omogoča pravilno lego oziroma uravnoteženje motorne kose glede na izbrano rezalno orodje, kar olajša upravljanje s koso.

1. Odmaknjenost rezalnega orodja od tal v visečem stanju kose

Pri nastavljanju nosilnega pasu in uravnoteženju motorne kose moramo biti pozorni na odmaknjenost rezalnega orodja od tal.
Slika
Ustrezna odmaknjenost rezalnega orodja od tal v visečem stanju kose po ISO 11806 standardu za uporabo:
A – kovinski list
B- kosilna glava z nitko/kosilnimi noži
1.1. Preizkus odmaknjenosti rezalnega orodja od tal - v visečem stanju kose
Na motorno koso namestimo izbrano rezalno orodje ter nosilni pas. Nosilni pas obesimo čez rame in dolžino pasu prilagodimo tako, da je kosa vpeta na višini bokov. Koso nato spustimo iz rok, da je prosto obešena na nosilnem pasu. Ko se kosa umiri in obstane v ravnovesju, preverimo oddaljenost rezalnega orodja od tal:
 • V primeru, da imamo na kosi nameščen kovinski kosilni list (slika zgoraj, točka A), mora v visečem položaju kose kosilni list lebdeti približno 10-20 cm nad tlemi, s čimer se izognemo udarcem ob kamenje in podobno.
 • V primeru, da imamo na kosi nameščeno glavo z nitko oziroma kosilnimi noži (slika zgoraj, točka B), naj bo kosa uravnotežena tako, da kosilna glava le rahlo nalega na tla.
POZOR: za brezhibno košnjo s kosilno glavo KOSSIKA, le-ta v visečem stanju ne sme biti odložena na tla in nositi težo kose, temveč mora biti zgolj v rahlem stiku s tlemi, kot je prikazano na zgornji sliki, točka B. Težo kose mora vselej nositi nosilni pas, da lahko rezalno orodje med košnjo neovirano podrsava po tleh.

1.2. Napotki za popravek odmaknjenosti rezalnega orodja od tal - v visečem stanju kose
Pravilno odmaknjenost od tal dosežemo s pomikanjem točke vpetja nosilnega pasu na kosi:
 • kosilno glavo spustimo bližje k tlom tako, da pas vpnemo bližje motorju kose
 • kosilno glavo dvignemo od tal tako, da pas vpnemo bližje ročaju/krmilu kose

2. Nagib rezalnega orodja glede na raven tal v visečem stanju kose

Pri nastavljanju nosilnega pasu in uravnoteženju motorne kose moramo biti pozorni tudi na nagib rezalnega orodja.
Slika
Pravilen položaj rezalnega orodja v visečem stanju kose.
Da med košnjo ne bi prišlo do prekomerne porabe kosilne nitke oziroma poškodb kosilnih nožev ali rezalnega robu kosilnega lista, moramo koso uravnotežiti tudi tako, da je rezalno orodje postavljeno VZPOREDNO s tlemi, in ne visi naprej, kot prikazuje zgornja slika, točka B.

2.1. Preizkus vzporednosti rezalnega orodja s tlemi - v visečem stanju kose
Koso, obešeno čez rame, spustimo iz rok, da je prosto obešena na nosilnem pasu. Ko se kosa umiri in obstane v ravnovesju, mora biti rezalno orodje poravnano vzporedno s tlemi, kot prikazuje točka A zgornje slike.

2.2. Napotki za popravek naklona rezalnega orodja - v visečem stanju kose
Vzporeden položaj rezalnega orodja glede na raven tal, kot je prikazan pod točko A zgornje slike, dosežemo z ustrezno dolžino nosilnega pasu:
 • Rezalno orodje, ki je nagnjeno naprej, kot prikazuje točka B zgornje slike, poravnamo vzporedno s tlemi tako, da podaljšamo dolžino pasu oziroma s podaljševanjem dolžine pasu spustimo točko vpetja pasu na koso nižje k tlom.
 • Ko je rezalno orodje vzporedno poravnano s tlemi, ponovno preverimo uravnoteženost kose, da je rezalno orodje v visečem položaju kose še vedno v ustrezni razdalji od tal oziroma še vedno zgolj narahlo nalega na tla. Po potrebi ponovimo postopek uravnoteženosti kose, opisan pod točko 1.
Lahko se zgodi, da po ustrezni nastavitvi nosilnega pasu, kose ne moremo več prijeti brez, da bi se priklonili in usločili hrbet. Posledično je košnja naporna, saj hitro nastopijo bolečine v hrbtu/križu. Ta problem se pojavlja predvsem pri osebah, višjih od 180cm, ki uporabljajo neustrezno dolgo (dolžina pogonske osi) koso z enojnim okroglim ročajem. Rešitev bo po višini nastavljiv ročaj kose, ki ga že razvijamo.

3. Nagib rezalnega orodja glede na raven tal - med košnjo

Da ne bi prišlo do prekomerne porabe kosilne nitke oziroma poškodb kosilnih nožev ali rezalnega robu kosilnega lista, moramo tudi med košnjo paziti, da je kosilno orodje med zamahom kose iz desne proti levi VEDNO V VZPOREDNEM položaju s tlemi - in ni nagnjeno v levo stran proti tlom.
Slika
Pravilen položaj rezalnega orodja med košnjo oziroma pomikanjem kose iz desne proti levi.
Za razliko od kosilnih listov in glav s kosilnimi noži, kakršna je glava KOSSIKA, kjer se nepravilen nagib odraža v otopelem robu rezila oziroma prekomerni obrabi in trganju kosilnih nožev, je (ne)pravilen nagib precej težje oceniti pri uporabi kosilne glave z nitko.

Tako se večina uporabnikov motornih kos niti ne zaveda, da je prekomerna potrošnja kosilne nitke rezultat neustreznega nagiba kosilne glave med samo košnjo - da nitka med košnjo neprestano tolče ob tla in se posledično neprestano troši - krajša.

3.1. Preizkus vzporednosti rezalnega orodja s tlemi - med košnjo
Ustreznost nagiba rezalnega orodja med košnjo lahko preverimo na način, da gib desno-levo opravimo nad površino, posuto s kamenjem.

POZOR: pri tem preizkusu je potrebna posebna previdnost, saj lahko kamenje odleti tudi 15 metrov in več vstran in poškoduje tako upravljalca kose kot tudi osebe in predmete v okolici!

Če med zamahom zadenemo ob kamenje, potem je to znak, da rezalno orodje med košnjo ni vzporedno poravnano s tlemi temveč je nagnjeno, zaradi česar nitka, nož oziroma rob rezila udarja ob tla.

Če se pojavljajo poškodbe na spodnji strani kosilnih nožev KOSSIKA, oziroma se le-ti upognejo navzgor, je to prav tako znak, da kosilna glava med košnjo ni postavljena vzporedno s tlemi. Posledično se kosilni noži hitreje obrabijo, poškodbe pa lahko privedejo tudi do tega, da se kosilni nož odtrga.

3.2. Napotki za popravek naklona rezalnega orodja - med košnjo
Neustrezen nagib rezalnega orodja je lahko posledica neustreznega nagiba ročaja/krmila kose, lahko pa gre tudi za navado oziroma način košnje, katero je potrebno ustrezno prilagoditi.
Slika
Popravek nagiba rezalnega orodja z nagibom ročaja/krmila v levo.
Nagib rezalnega orodja v levo stran lahko korigiramo z zamikom ročaja/krmila motorne kose. Ročaj odtegnemo na mestu vpetja na koso in ga obrnemo za nekaj stopinj v levo, torej v obratni smeri urinega kazalca.

Po spremembi nagiba ročaja/krmila, lahko ponovno opravimo preizkus ustreznosti nagiba rezalnega orodja s košnjo nad površino, posuto s kamenjem. Cilje je, da med košnjo nitka, nož oziroma rob rezila ne zadene ob kamenje.

DODATNO: USTREZNOST ŠČITA

Pred uporabo izbranega rezalnega orodja je potrebno na koso namestiti tudi ustrezen ščit, ki varuje uporabnika pred izmetom odkosa in trdih predmetov, ki se skrivajo v košeni vegetaciji.

Glede na vrsto motorne kose in izbrano rezalno orodje je v navodilih za uporabo kose predpisana oblika ščita, ki je lahko že priložen paketu, ali pa je ustrezen ščit potrebno dokupiti.
Slika
Oblika ščita po ISO 7918 standardu za uporabo:
A – kovinski list
B- kosilna glava z nitko/noži
Motornim kosam, na katere je tovarniško mogoče namestit tako kosilno glavo z nitko/kosilnimi noži kot tudi kovinski kosilni list, je priložen ščit, po obliki podoben temu na zgornji sliki.

V primeru uporabe kovinskega kosilnega lista je pomembno, da ščit sega vsaj 3 milimetre čez ravnino kosilnega lista, da je torej kosilni list skrit pod ščitom - glej zgornjo sliko, točka A.

V primeru uporabe kosilne glave z nitko/kosilnimi noži, ki je po višini večja oziroma višja od tankega kovinskega lista, je na rob ščita potrebno namestiti dodatno zaščito, ki je pod točko B na zgornji sliki označena s puščico. Kosilna nitka/nož mora biti vsaj v ravnini višine ščita oziroma skrita pod ščit, nikakor pa ne sme gledati izpod ščita.

POZOR: Ker ščit pred izmetom ščiti predvsem uporabnika motorne kose, je med košnjo potrebna velika previdnost, saj lahko trdi predmeti odletijo tudi 15 metrov in več vstran in poškodujejo osebe in predmete v okolici.